VOORWAARDEN

Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden internet

van de Technische Handelmaatschappij J. de Wild BV, kantoorhoudende te Spectrum 38 in Roosendaal, en de aan haar verbonden websitesteunpunten.

K.v.K. Breda nr. 20038295. BTW. nr.: NL004349209B01.

1. ALGEMEEN

In de navolgende voorwaarden worden Technische Handelmaatschappij J. de Wild BV en de aan haar verbonden websitesteunpunten aangeduid als "verkoper" en de consument als "koper".

De webwinkel van verkoper biedt consumenten de mogelijkheid om online aan te kopen.
Verkoper heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Verkoper besteedt veel zorg aan de website. Verkoper is echter niet gebonden in het geval van vergissingen, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - prijs en zetfouten, op de website.

2. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van verkoper welke zij met koper sluit, respectievelijk doet op basis van bestelling door koper op de webwinkel van verkoper.

3. AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend. Wanneer een artikel niet op voorraad is, hebben verkoper en koper het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren of geleverd te krijgen ofwel de overeenkomst te ontbinden.

3.2 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4. OVEREENKOMST

4.1 Door koper' s bestelling plus aanvaarding daarvan door verkoper komt een koop op afstand tot stand tussen koper en verkoper. De juistheid van de door koper bij zijn bestelling ingevoerde gegevens is voor rekening en risico van koper.

4.2 Van de totstandkoming van de overeenkomst tot koop op afstand zal een bevestigingsmail gestuurd worden door verkoper aan koper.

4.3 Alle bestellingen dienen d.m.v. vooruitbetaling te worden voldaan. Pas na volledige betaling van de bestelling zal deze worden verwerkt en verstuurd.

4.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren, zonder dat opgave van reden verlangd kan worden.

4.5 Het annuleren van een reeds bevestigde order is alleen mogelijk indien koper tijdens kantooruren telefonisch contact opneemt met de verkoop binnendienst. Deze zal aan de hand van de status van de desbetreffende order beoordelen of het nog mogelijk is de zending te annuleren.

4.6 Verkoper behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. Verkoper zal koper hierover z.s.m. informeren waarbij koper alleen het verschuldigde bedrag voor het geleverde behoeft te voldoen.

5. PRIJZEN

5.1 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief belastingen.
Koper wordt in staat gesteld zijn bestelling op te halen bij het dichtstbijzijnde websitesteunpunt.   Verkoper zal koper informeren over het juiste afhaaladres en vanaf wanneer de bestelling daar klaar ligt. Er worden dan geen verzendkosten berekend.

Indien koper gemotoriseerde producten bedrijfsklaar thuis afgeleverd wenst te krijgen, wordt 50 euro inclusief BTW aan kosten in rekening gebracht. Verkoper zal met koper overleggen wanneer de bestelling wordt afgeleverd. Voor niet-gemotoriseerd handgereedschap en onderdelen, die thuis worden afgeleverd, zal 5 euro inclusief BTW verzendkosten worden berekend.

5.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen, die in de bevestigingsmail zijn vermeld in het geval van vergissingen, zoals bijvoorbeeld druk/zetfouten of omissies, te corrigeren.

5.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor zodanige onverhoopte vergissingen of omissies.

6. BETALING

Verkoper biedt verschillende manieren om elektronisch te betalen.

Voor Nederland:
6.1 Mastercard of Visacard. Tijdens het bestelproces dient koper creditcardnummer, vervaldatum en CVV-code in te vullen. Let er op dat koper exact de naam overneemt zoals die op de kaart vermeld staat. De betaling van koper wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Zodra koper betaalt met een creditcard dan wordt het geld op het moment van betaling gelijk gedebiteerd.

6.2 iDeal. Als koper bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO bank, ING bank, SNS bank, SNS regio bank, ASN bank, Friesland bank, Triodos bank of Van Lanschot kan koper via de website op een veilige manier elektronisch de betaling van koper 's bestelling regelen. Na het plaatsen van de bestelling van koper, kiest koper voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij koper kan kiezen voor de bank waarbij koper online bankiert. Koper volgt dan de procedure die koper gewend is met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde dag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt koper op iDeal.

6.3 Vooraf betaling via overschrijving. ABN AMRO bankrekening nummer 630783446. IBAN NL52 ABNA 0630 7834 46. BIC (SWIFT): ABNANL2A. Binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dient koper het verschuldigde bedrag te hebben voldaan. Koper dient bij overschrijving het ordernummer te vermelden.

Voor België:
6.1: Bancontact / Mister Cash. Als koper bankiert via Internet bij de Fortis bank, ING bank, VDK Spaarbank, Dexia, Fintro, KBC, CBC of Axa bank kan koper via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van koper 's bestelling regelen. Na het plaatsen van de bestelling van koper, kiest koper voor de betaalmethode Bancontact / Mister Cash. Er opent zich een scherm waarbij koper kan kiezen voor de bank waarbij koper online bankiert. Koper volgt dan de procedure die koper gewend is met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde dag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt koper op Bancontact / Mister Cash.

6.2 Direct via bank. Als koper online bankiert via KBC/CBC Online, ING Homepay, of Dexia Direct Net kan koper via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van koper 's bestelling regelen. Na het plaatsen van de bestelling van koper, kiest koper voor de betaalmethode Direct via bank. Er opent zich een scherm waarbij koper kan kiezen voor de bank waarbij koper online bankiert. Koper volgt dan de procedure die koper gewend is met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde dag nog verwerkt.

6.3 Vooraf betaling via overschrijving. ABN AMRO bankrekening nummer 630783446. IBAN NL52 ABNA 0630 7834 46. BIC (SWIFT): ABNANL2A. Binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dient koper het verschuldigde bedrag te hebben voldaan. Koper dient bij overschrijving het ordernummer te vermelden.

7. NIET GOED, GELD TERUG

7.1 Koper is gerechtigd het ontvangen product binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te retourneren aan verkoper. Opgaaf van redenen is hierbij niet nodig. Voorwaarde is dat koper de originele factuur meestuurt, het artikel niet beschadigd of gebruikt is en zich in de originele verpakking bevindt. Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, behoeft verkoper de retournering niet te accepteren. Retournering is voor rekening en risico van koper.
Indien het een bestelling betreft welke is afgehaald bij een websitesteunpunt, moet deze door koper geretourneerd worden naar het desbetreffende websitesteunpunt.
Verkoper zal de door koper betaalde koopprijs zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retournering terugstorten.

7.2 Wanneer koper een beschadigd product heeft ontvangen, wordt dit door verkoper kosteloos omgeruild voor hetzelfde product, op voorwaarde, dat koper zulks binnen een bekwame tijd na de ontdekking dat het product non-conform is, kenbaar maakt; koper nog beschikt over de factuur, het product niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. Hiertoe dient koper na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met de verkoop binnendienst van verkoper, waarbij een termijn van 2 maanden tijdig is.

7.3 Indien koper producten heeft geretourneerd, dient koper een verzendbewijs te kunnen tonen.

8. GARANTIE 

8.1 Garantie wordt afgehandeld volgens de Europese Richtlijn 1999/44/EG of volgens de wetgeving van het land van de koper indien die daarvan afwijkt.

8.2 Het product dat voor garantiebeoordeling in aanmerking komt, moet worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde websitesteunpunt. Transportkosten vallen niet onder de garantie.

8.3 De garantie omvat in het algemeen de fouten die in het materiaal, constructie of afwerking mochten blijken te schuilen en omvat niet de schade ontstaan door transport, onoordeelkundig gebruik en/of slijtage aan delen die juist de functie hebben om te slijten: de slijtagedelen.

8.4 Een product dat voor garantiebeoordeling in aanmerking komt, zal indien mogelijk in eerste instantie worden gerepareerd.

9. TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands Recht is van toepassing. Enig conflict waarover tussen partijen geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.